Εταιρικά στοιχεία

K+S KALI GmbH
Bertha-von-Suttner-Straße 7
34131 Kassel
Γερμανία
Τηλέφωνο: +49 561 9301 0
Φάξ: +49 561 9301 1753
E-Mail: info[at]k-plus-s.com

Κεντρικά γραφεία: Kassel
Καταχωρημένο δικαστικά: Kassel (HRB 7452)
Αριθμός φορολογικού μητρώου: DE 217311877

Διευθύνων σύμβουλοι:
Alexa Hergenröther
Bastian Siebert

 

A K+S Group Company
www.k-plus-s.com

Επιλέξτε μια ιστοσελίδα

Η K+S KALI παγκοσμίως