Εταιρικά στοιχεία

K+S KALI GmbH
Bertha-von-Suttner-Straße 7
34131 Kassel
Γερμανία
Τηλέφωνο: +49 561 9301 0

Φάξ: +49 561 9301 1753

Κεντρικά γραφεία: Kassel
Καταχωρημένο δικαστικά: Kassel (HRB 7452)
Αριθμός φορολογικού μητρώου: DE 217311877

Διευθύνων σύμβουλοι:
Dr. Rainer Gerling
Alexa Hergenröther

Περιεχόμενο:
K+S KALI GmbH
Bertha-von-Suttner-Straße 7
34131 Kassel
Γερμανία

Τηλέφωνο: +49 561 9301 2230
Φάξ: +49 561 9301 1744
E-Mail: kali@k-plus-s.com 

 

Επιλέξτε μια ιστοσελίδα

Η K+S KALI παγκοσμίως