• Για την Υγεία
  και Διατροφή

  Με τα άλατα καλίου και μαγνησίου
  υψηλής καθαρότητας παρέχουμε
  ένα ειδικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων
  για να καλύψουμε τις ιδιαίτερα
  υψηλές απαιτήσεις της βιομηχανίας
  φαρμάκων, τροφίμων και ζωοτροφών.

  Για την Υγεία
  και Διατροφή

 • Για την Υγεία
  και Διατροφή

  Με τα άλατα καλίου και μαγνησίου
  υψηλής καθαρότητας παρέχουμε
  ένα ειδικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων
  για να καλύψουμε τις ιδιαίτερα
  υψηλές απαιτήσεις της βιομηχανίας
  φαρμάκων, τροφίμων και ζωοτροφών.

  Για την Υγεία
  και Διατροφή

 • Για την Υγεία
  και Διατροφή

  Με τα άλατα καλίου και μαγνησίου
  υψηλής καθαρότητας παρέχουμε
  ένα ειδικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων
  για να καλύψουμε τις ιδιαίτερα
  υψηλές απαιτήσεις της βιομηχανίας
  φαρμάκων, τροφίμων και ζωοτροφών.

  Για την Υγεία
  και Διατροφή

 

Φροντίδα Υγείας και Διατροφή

Με τα άλατά μας καλίου και μαγνησίου υψηλής καθαρότητας – έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα – παρέχουμε προϊόντα που καλύπτουν τις ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις των φαρμακοβιομηχανιών και της βιομηχανίας τροφίμων. Υψηλής καθαρότητας χλωριούχο κάλιο χρησιμοποιείται για εγχύσεις, αιμοκάθαρση και ενέσιμα διαλύματα και είναι απαραίτητο για την παραγωγή αντιβιοτικών και ινσουλίνης. Η βιομηχανία τροφίμων χρησιμοποιεί το χλωριούχο κάλιο μας που προορίζεται για τα τρόφιμα, με την ονομασία KaliSel ,στην παραγωγή πολλών τροφίμων. Η παραγωγή του KaliSel λαμβάνει χώρα σε μια ειδική μονάδα παραγωγής για τρόφιμα, για την επίτευξη υψηλού βαθμού καθαρότητας χλωριούχου καλίου, η οποία θεωρείται ως μια από τις πιο σύγχρονες στον κόσμο.

Υπό την επωνυμία KaSa, παράγουμε υψηλής ποιότητας χλωριούχο κάλιο και θειικά άλατα μαγνησίου που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων, κατοικίδια ζώα και κυρίως στις κτηνοτροφικές μονάδες. Όλα τα προϊόντα μας που προορίζονται για τις ζωοτροφές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Βιολογική γεωργία, σύμφωνα με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Έχετε κάποια ερώτηση? Παρακαλώ μην διστάσετε να μας ρωτήσετε και να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας.

 

 

Πληροφορίες προϊόντων Φροντίδα Υγείας και Διατροφή

Στις Πληροφορίες Δεδομένων Προϊόντος θα βρείτε τις προδιαγραφές, καθώς και σημαντικές φυσικές παραμέτρους που αφορούν τα λίπασματά μας. Επιπλέον, περιλαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση, τις συνθήκες αποθήκευσης, τους σχετικούς κανονισμούς και τα πιστοποιητικά.

Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας είναι σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH). Για ασφαλή χειρισμό των προϊόντων λιπασμάτων μας, παρέχουμε τα έγγραφα σε διάφορες γλώσσες.

Επιλέξτε το προϊόν που επιθυμείτε, καθώς και τη γλώσσα σας από το μενού. Το κατάλληλο φύλλο δεδομένων προϊόντος είναι στη διάθεσή σας σε μορφή pdf για να το κατεβάσετε. Εάν ένα προϊόν λείπει από τη λίστα, παρακαλούμε ζητήστε το επιθυμητό φύλλο δεδομένων προϊόντος στο email: healthcarenutrition@k-plus-s.com.

Επιλέξτε μια ιστοσελίδα

Η K+S KALI παγκοσμίως