• Για την Βιομηχανία

  Προσφέρουμε μια ευρεία γκάμα
  υψηλής ποιότητας αλάτων
  καλίου και μαγνησίου για
  να καλύψουμε τις διαφορετικές
  απαιτήσεις που έχει βιομηχανία.

  Για την Βιομηχανία

 • Για την Βιομηχανία

  Προσφέρουμε μια ευρεία γκάμα
  υψηλής ποιότητας αλάτων
  καλίου και μαγνησίου για
  να καλύψουμε τις διαφορετικές
  απαιτήσεις που έχει βιομηχανία.

  Για την Βιομηχανία

 • Για την Βιομηχανία

  Προσφέρουμε μια ευρεία γκάμα
  υψηλής ποιότητας αλάτων
  καλίου και μαγνησίου για
  να καλύψουμε τις διαφορετικές
  απαιτήσεις που έχει βιομηχανία.

  Για την Βιομηχανία

 • Για την Βιομηχανία

  Προσφέρουμε μια ευρεία γκάμα
  υψηλής ποιότητας αλάτων
  καλίου και μαγνησίου για
  να καλύψουμε τις διαφορετικές
  απαιτήσεις που έχει βιομηχανία.

  Για την Βιομηχανία

 

Προϊόντα για την βιομηχανία

Η K+S KALI παράγει μια ευρεία γκάμα υψηλής ποιότητας προϊόντων σε κάλιο και μαγνήσιο για πολλές τεχνικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Τα προϊόντα μας είναι φυσικής προέλευσης και είναι διαθέσιμα σε διάφορες διαβαθμίσεις καθαρότητας/ποιότητας και με διαφορετικά μεγέθη σωματιδίων. Για παράδειγμα, το χλωριούχο κάλιο χρησιμοποιείται για την χλώριο-αλκαλική ηλεκτρόλυση / για παραγωγή καυστικής ποτάσας, στη χημική βιομηχανία, στην παραγωγή γυαλιού, στα πλαστικά και σε μεταλλουργικές διεργασίες. Τα θειικά άλατα του μαγνησίου μας βοηθούν στη φιλική προς το περιβάλλον λεύκανση του οξυγόνου (αλκαλική λεύκανση) στη βιομηχανία χαρτοπολτού και χαρτιού, στην προστασία των ινών όταν προστίθενται στα απορρυπαντικά, και χρησιμοποιούνται επίσης στη βιοτεχνολογία και στην ανακύκλωση των πλαστικών. Επιπλέον, με το εμπορικό σήμα μας k-Drill προσφέρουμε μια ομάδα προϊόντων με εξαιρετικά πρόσθετα για την χρήση τους στην εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου.

» Μάθετε περισσότερα για τα υψηλής ποιότητας προϊόντα μας καλίου και μαγνησίου για βιομηχανικές εφαρμογές στην Αγγλική γλώσσα.

 

Έχετε κάποια ερώτηση? Παρακαλώ μην διστάσετε να μας ρωτήσετε και να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας.

 

 

Πληροφορίες προϊόντων Προϊόντα για την βιομηχανία

Στις Πληροφορίες Δεδομένων Προϊόντος θα βρείτε τις προδιαγραφές, καθώς και σημαντικές φυσικές παραμέτρους που αφορούν τα λίπασματά μας. Επιπλέον, περιλαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση, τις συνθήκες αποθήκευσης, τους σχετικούς κανονισμούς και τα πιστοποιητικά.

Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας είναι σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH). Για ασφαλή χειρισμό των προϊόντων λιπασμάτων μας, παρέχουμε τα έγγραφα σε διάφορες γλώσσες.

Επιλέξτε το προϊόν που επιθυμείτε, καθώς και τη γλώσσα σας από το μενού. Το κατάλληλο φύλλο δεδομένων προϊόντος είναι στη διάθεσή σας σε μορφή pdf για να το κατεβάσετε. Εάν ένα προϊόν λείπει από τη λίστα, παρακαλούμε ζητήστε το επιθυμητό φύλλο δεδομένων προϊόντος στο email: industry@k-plus-s.com.

» Πληροφορίες προϊόντων Προϊόντα για την βιομηχανία (Αγγλικά)

» Επισκόπηση για τα Βιομηχανικά προϊόντα (Αγγλικά)

Επιλέξτε μια ιστοσελίδα

Η K+S KALI παγκοσμίως