Produkty przemysłowe  ›   Usługi  ›  

Etykiety produktowe nawozy

W kartach charakterystyki produktu znajda Panstwo typowe specyfikacje oraz wazne parametry fizyczne naszych produktów przemyslowych K+S KALI. Ponadto karty charakterystyki produktu zawieraja wazne wskazówki dotyczace zastosowania i przechowywania tych produktów, a takze informacje o odnosnych przepisach prawnych i certyfikatach.

 

Nasze Karty Bezpieczenstwa sa zgodne z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliów (REACH). W celu zapewnienia bezpiecznego uzytkowania produktów przemyslowych K+S KALI udostepniamy te dokumenty w tlumaczeniu na rózne jezyki.

 

Wystarczy wybrac odpowiedni produkt oraz jezyk z menu. Odpowiednia etykiete produktowa bedzie mozna wówczas sciagnac w formacie PDF. Jesli nie znajda Panstwo któregos produktu na liscie, prosimy o zamówienie odpowiedniej etykiety produktowej droga mailowa pod adresem info[at]k-plus-s.com.
 

Wybierz stronę internetową