Produkty przemysłowe  ›   Usługi  ›  

Certyfikaty

Nowoczesne standardy jakościowe i przepisy prawne odnoszą się nie tylko do naszych zakładów produkcyjnych, lecz również do wszystkich produktów końcowych – od pasz zwierzęcych do produktów wykorzystywanych w przemyśle farmaceutycznym. Standardy te stosowane są również podczas wszystkich procesów produkcyjnych. Doskonale wywiązujemy się ze stawianym nam wymogom, czego potwierdzeniem są przeprowadzone kontrole, przyznane certyfikaty, a ostatecznie - zaufanie naszych klientów.

 

Certyfikaty dowodem wysokich standardów

Przyznawane już od wielu lat K+S KALI GmbH różne certyfikaty dowodzą, iż spełniamy wymogi najwyższych standardów. Dokumentują one również skuteczność naszego rozbudowanego Systemu Zarządzania Jakością.

 

Kontrola procesu technologicznego

Głównym założeniem zarządzania jakością naszych usług jest stała kontrola całego procesu produkcji- od wydobycia surowca, aż po pakowanie i załadunek produktów. Nieprzewidziane sytuacje są u nas rzadkością.

 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń procesu produkcyjnego angażowany jest natychmiast system kontroli wewnętrznej. Ukazuje on odchylenia od prawidłowych wartości, a doświadczeni fachowcy podejmują w takich sytuacjach odpowiednie środki zaradcze. Nasze standardy jakościowe stanowią gwarancję uzyskania wysokowartościowego produktu końcowego.

 

Znajdą Państwo tutaj certyfikaty w języku angielskim:

Czysta, techniczna sól gorzka

DIN EN ISO 9001ff. certificate Kassel

Czysta, techniczna, drobnokrystaliczna sól gorzka

DIN EN ISO 9001ff. certificate Kassel

Siarczan potasu 99,6 % K2SO4 technicznie czysty

DIN EN ISO 9001ff. certificate Kassel

Siarczan potasu 99,9 % K2SO4 chemiczny czysty

DIN EN ISO 9001ff. certificate Kassel

Chlorek potasu 99 % KCl

DIN EN ISO 9001ff. certificate Kassel

Chlorek potasu 99,3 % KCl technicznie czysty

DIN EN ISO 9001ff. certificate Kassel

Chlorek potasu 99,9 % KCl chemiczny czysty

DIN EN ISO 9001ff. certificate Kassel

Bezwodny MgSO4 siarczan magnezu

DIN EN ISO 9001ff. certificate Kassel

Wybierz stronę internetową