• Dla przemysłu

  Oferujemy szeroką paletę
  wysokiej jakości produktów
  z zakresu soli potasowych
  i magnezowych o zastosowaniu
  dla przemysłu o wysokich
  wymogach.

  Dla przemysłu

 • Dla przemysłu

  Oferujemy szeroką paletę
  wysokiej jakości produktów
  z zakresu soli potasowych
  i magnezowych o zastosowaniu
  dla przemysłu o wysokich
  wymogach.

  Dla przemysłu

 • Dla przemysłu

  Oferujemy szeroką paletę
  wysokiej jakości produktów
  z zakresu soli potasowych
  i magnezowych o zastosowaniu
  dla przemysłu o wysokich
  wymogach.

  Dla przemysłu

 • Dla przemysłu

  Oferujemy szeroką paletę
  wysokiej jakości produktów
  z zakresu soli potasowych
  i magnezowych o zastosowaniu
  dla przemysłu o wysokich
  wymogach.

  Dla przemysłu

 

Produkty przemysłowe

K+S KALI produkuje szeroki asortyment produktów potasowych i magnezowych wysokiej jakości o licznych zastosowaniach w technice i przemyśle. Nasze produkty pochodzenia naturalnego dostępne są w różnych stopniach czystości i o określonych wielkościach cząsteczek. Ze względu na niski poziom składników drugorzędnych, chlorek potasu produkcji K+S KALI to najczęściej wybierany surowiec stosowany w elektrolizie chlorków metali alkalicznych. Doskonałą jakość wytwarzanego przez K+S chlorku potasu potwierdzają liczne spółki przemysłowe na całym świecie. Chlorek potasu wykorzystywany jest również w przemyśle chemicznym, w produkcji szkła i tworzyw sztucznych oraz w procesach metalurgicznych. Produkowane przez nas siarczany magnezu wspierają przyjazne dla środowiska procesy wybielania tlenem stosowane w branży celulozy i papieru, a także znajdują zastosowanie w biotechnologii i recyklingu tworzyw sztucznych. Ponadto oferujemy pełen asortyment wysokiej jakości dodatków stosowanych w przemyśle wiertniczym nafty i gazu.

Więcej informacji na temat naszych produktów potasowych i magnezowych dla przemysłu w niemieckiej lub angielskiej wersji językowej.

Czy mają Państwo pytania? Prosimy o kontakt!

Etykiety produktowe produkty przemysłowe

W kartach charakterystyki produktu znajdą Państwo typowe specyfikacje oraz ważne parametry fizyczne naszych produktów przemysłowych K+S KALI. Ponadto karty charakterystyki produktu zawierają ważne wskazówki dotyczące zastosowania i przechowywania tych produktów, a także informacje o odnośnych przepisach prawnych i certyfikatach.

Nasze Karty Bezpieczeństwa są zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania produktów przemysłowych K+S KALI udostępniamy te dokumenty w tłumaczeniu na różne języki.

Wystarczy wybrać odpowiedni produkt oraz język z menu. Odpowiednią etykietę produktową będzie można wówczas ściągnąć w formacie PDF. Jeśli nie znajdą Państwo któregoś produktu na liście, prosimy o zamówienie odpowiedniej etykiety produktowej drogą mailową pod adresem info[at]k-plus-s.com.

Etykiety produktowe produkty przemysłowe (Angielski)

Paleta surowców przemysłowych (Angielski)

Wybierz stronę internetową