Produkty przemysłowe  ›   Zastosowanie  ›  

Uzdatnianie wody

Uzdatnianie wody

Do usuwania jonów amonu i fosforanu ze ścieków stosowany jest roztwór chlorku magnezu i siarczan magnezu. Jako środek strącający ze ścieków czy z osadów ściekowych, fosfor i amon odzyskiwane są w postaci fosforanu amonowo-magnezowego (AMP, struwitu).

 

Dalsze informacje na temat zastosowanych produktów znajdziesz tutaj:

  • roztwór chlorku magnezu
 

Wybierz stronę internetową