Health Care & Nutrition  ›   Usługi  ›  

Certyfikaty

Nowoczesne standardy jakościowe i przepisy prawne obejmują nie tylko nasze zakłady produkcyjne, ale też wszystkie produkty końcowe - od pasz zwierzęcych, po produkty przemysłu farmaceutycznego. Podlegają im również nasze procesy produkcyjne. Doskonale wywiązujemy się ze stawianych nam wymogów, czego potwierdzeniem są przeprowadzone kontrole, przyznane certyfikaty, a ostatecznie - zaufanie naszych klientów.

 

Certyfikaty dowodem wysokich standardów

Przyznawane już od wielu lat K+S KALI GmbH różne certyfikaty dowodzą, iż spełniamy wymogi najwyższych standardów. Dokumentują one również skuteczność naszego rozbudowanego Systemu Zarządzania Jakością.

 

Kontrola procesu technologicznego

Głównym założeniem zarządzania jakością naszych usług jest stała kontrola całego procesu produkcji- od wydobycia surowca, aż po pakowanie i załadunek produktów. Nieprzewidziane sytuacje są u nas rzadkością.

 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń procesu produkcyjnego angażowany jest natychmiast system kontroli wewnętrznej. Ukazuje on odchylenia od prawidłowych wartości, a doświadczeni fachowcy podejmują w takich sytuacjach odpowiednie środki zaradcze. Nasze standardy jakościowe stanowią gwarancję uzyskania wysokowartościowego produktu końcowego.

 

Znajdą Państwo tutaj certyfikaty w języku angielskim:

Wybierz stronę internetową