Health Care & Nutrition  ›   Pasza  ›  

Jasne regulacje – unijne przepisy dotyczące pasz (tzw. prawo paszowe)

Obrót paszami dla zwierząt na rynku europejskim nie jest możliwy bez posiadania odpowiednich certyfikatów

W celu zagwarantowania jakości i bezpieczeństwa pasz w Unii Europejskiej, UE przyjęła jednoznaczne Rozporządzenia i Dyrektywy. Regulują one wszelkie etapy produkcji, przetwarzania i dystrybucji pasz. Sprawdzeniu i wyegzekwowaniu przestrzegania tych wytycznych przez przedsiębiorstwa służą kontrole urzędowe.

Wysokie bezpieczeństwo pasz na europejskim rynku wspólnotowym

Unijne prawo paszowe ustanawia jednolite standardy prawne umożliwiające przedsiębiorstwom wolny i niebudzący zastrzeżeń obrót na unijnym rynku wspólnotowym. Regulacje Unii Europejskiej dotyczą zarówno pasz dla zwierząt gospodarskich, takich jak krowy, świnie i drób, jak i karm dla zwierząt domowych.

Istotne akty prawne UE

Do najważniejszych regulacji przyjętych przez UE należą

Szczególne wymogi obowiązują w odniesieniu do rolnictwa ekologicznego, do którego stosuje się Rozporządzenie (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych produktów ekologicznych.

Dalsze wymogi wobec producentów

Przepisy UE  nakladaja na przedsiebiorstwa  dzialajace w branzy pasz daleko idace obowiazki prawne oraz szczególna odpowiedzialnosc, na przyklad:

  • Przedsiebiorcy dzialajacy w branzy paszr sa odpowiedzialni za zapewnianie bezpieczenstwa produkowanych, transportowanych oraz – jesli dzialaja w innych sektorach niz rolnicza produkcja podstawowa – takze stosowanych przez siebie produktów. Poza rzetelnym podejmowaniem wlasciwych dzialan dotyczy to takze prowadzenia stosownej dokumentacji.
  • Przedsiebiorcy dzialajacy w branzy pasz odpowiadaja za kazde naruszenie regulacji dotyczacych bezpieczenstwa pasz.
  • Przedsiebiorcy  z branzy pasz, których dzialalnosc wykracza poza rolnicza produkcje podstawowa , musza w celu kontroli i unikania ryzyka pracowac w oparciu o  zasady systemu HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Zobowiazani sa równiez do dokumentowania spelniania wymogów tego systemu.
  • Nalezy zapewnic mozliwosc sledzenia pasz na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji (identyfikowalnosc).
  • Przedsiebiorcy dzialajacy w branzy pasz podlegaja obowiazkowi rejestracji; ponadto w odniesieniu do produkcji i wprowadzania na rynek okreslonych produktów istnieje takze obowiazek uzyskania licencji.

Jakość potwierdzona certyfikatami: wysokie standardy w praktyce

Spelnianie wymogów prawnych w zakresie bezpieczenstwa pasz wymaga najwyzszej rzetelnosci i jakosci w calym lancuchu produkcji. Na kazdym etapie produkcji, dystrybucji i sprzedazy wszyscy uczestnicy rynku musza  byc pewni, ze produkty te sa zgodne  z obowiazujacymi przepisami prawa unijnego. W tym celu dostawcy i  przetwórcy  powinni móc w kazdej chwili przedstawic sobie dowód takiej zgodnosci. Odnosi sie to równiez do importu z panstw trzecich.

 

Z czasem standardem pozwalajacym osiagnac ten cel w przemysle paszowym staly sie odpowiednie certyfikowane systemy zarzadzania jakoscia. Poza systemem DIN EN ISO 9001 i nast. zaliczaja sie do nich miedzy innymi systemy QS oraz GMP+. Za kontrole w tym zakresie odpowiedzialne sa uznane na plaszczyznie miedzynarodowej instytucje kontrolne. W odniesieniu do sektora pasz w ramach unijnego rynku wspólnotowego juz w chwili obecnej uwaza sie, ze certyfikacja jest nieodzowna.

K+S KALI GmbH: Audyt to oczywistość

Pod marka KaSa® spólka K+S Kali GmbH oferuje charakteryzujace sie wysoka czystoscia sole naturalnego pochodzenia do stosowania w paszach. Wszystkie produkty KaSa® są certyfikowane według DIN EN ISO 9001 i nast. oraz GMP + i uznane przez QS. Poza tym, zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 834/2007, moga one byc stosowane w rolnictwie ekologicznym jako surowce podstawowe do produkcji pasz. Wszystkich dostawców skladników naszych wyrobów poddajemy regularnym i starannym kontrolom  pod wzgledem  zgodnosci z unijnym prawem  paszowym.

Wybierz stronę internetową