Nawozy  ›   Nowości  ›  

2014-08-06

Podręcznik informacyjny z prostymi zaleceniami stosowania nawożenia w Bułgarii

Rozpoczęty zimą 2008 r. projekt „Best Management Practices for Sustainable Crop Nutrition (BMPSCN)“, wspierany był przez International Plant Nutrition Institute (IPNI), został po prawie sześciu latach zakończony. Miał on na celu poprawę systemu upraw w Bułgarii poprzez wprowadzenie wydajniejszego i długotrwalszego stosowania środków odżywiania roślin, oraz rozwinięcia przyjaznych dla użytkowników narzędzi doradczych z zakresu stosowania nawożenia (patrz zdjęcie u dołu).

 

Projekt „Best Management Practices for Sustainable Crop Nutrition (BMPSCN)“ był wspierany przez International Plant Nutrition Institute (IPNI).(źródło: RIK Minerva, Bułgaria i K+S KALI GmbH).

Zaangażowanie w sprawie zrealizowania podjętego zamierzenia wykazali oprócz dr Paula E.Fixen, Senior Viceprezydent Americas Group and Director of Research IPNI, prof. Margarita Nikolova (Forestry University, Sofia) jako kierująca projektem oraz dr Thomas Popp (K+S KALI GmbH) jako koordynator, jak też pięć bułgarskich organizacji z Uniwersytetów oraz oficjalnych placówek naukowych. Zamierzenie to koncentrowało się na różnych zagadnieniach. Dzięki przeprowadzonym w 28 przypadkach badaniom polowym, w 12 różnych miejscach i na przykładzie 12 różnych rodzajów upraw, sprawdzone zostało działanie makroskładników odżywczych potasu, magnezu, azotu i fosforu w panujących w Bułgarii warunkach (patrz mapa u dołu). Podczas przeprowadzania badań dokonano analizy szerokiej palety upraw polowych w Bułgarii, takich jak uprawy pszenicy, jęczmienia, kukurydzy, rzepaku i słonecznika, poprzez różne rodzaje warzyw, takich jak papryka, pomidory, ziemniaki, jak też uprawy owoców – brzoskwini, moreli, aronii, aż po winorośle. Poprzez różnorodność wybranych lokalizacji upraw objęto badaniami reprezentatywnie dla całego kraju, zarówno warunki miejscowe, jak też warunki klimatyczne. Również duży wybór zakresu rodzaju upraw odzwierciedlił w około 78% miejscowe powierzchnie uprawne.

W przeprowadzonych 28 doświadczeniach polowych w 12 różnych lokalizacjach i na przykładzie 12 różnych rodzajów upraw zostało zbadane oddziaływanie makroskładników odżywczych azotu (N), fosforu (P), potasu (K) oraz magnezu (Mg) w warunkach miejscowych w Bułgarii. (źródło: Margarita Nikolova)

Dzięki zastosowaniu metody Geograficznego Systemu Informacyjnego (GIS) otrzymane wyniki przeprowadzonych analiz gleby zostały miejscowo przyporządkowane. Do przeprowadzenia doświadczeń wybrane zostały regiony, na temat których nie posiadano do tej pory żadnych danych, albo tylko nieliczne informacje. Następnym krokiem było pobranie z tych wybranych, reprezentatywnych powierzchni próbek gleby, które poddano analizie. W celu wsparcia doświadczeń praktycznych i analiz, dodatkowo podjęto obszerne i pracochłonne wyszukiwanie informacji w literaturze z zakresu oddziaływania składników odżywczych na glebę i rośliny, począwszy od roku 1963, które to informacje zostały zestawione i w przydatny sposób wykorzystane i włączone do analizy badań. W efekcie końcowym pozyskano 62-stronicowy podręcznik z zaleceniami stosowania nawożenia w języku bułgarskim, jako informacyjne narzędzie doradcze. Oprócz zamierzeń objętych projektem znajdują się w nim też informacje na temat pobieranie prób z gleby i roślin oraz wykonywania analiz, jak też zalecenia stosowania nawożenia dla upraw polowych, warzyw, owoców i upraw winorośli. Najważniejsze fakty odnośnie kalkulacji i zastosowania mineralnych i organicznych nawozów zostały zestawione i ujęte w podręczniku w łatwo zrozumiały sposób (patrz zdjęcie u dołu).

Podręcznik informacyjny w języku bułgarskim został wydany m.in. w charakterze poradnika z zaleceniami stosowania nawożenia. (źródło:RIK Minerva, Bułgaria)

Poza tym zaplanowane jest sporządzenie software do konfiguracji zaleceń nawożenia. Będzie ono bezpłatnie online udostępniane rolnikom i ma w przyszłości stać się pomocne w wyborze odpowiedniego rodzaju nawożenia. Partnerzy projektu poinformowali w lipcu 2014r ., w pięciu placówkach prawie 200 osób o nowych możliwościach i rozdawali podręcznik (patrz zdjęcie u dołu). Wśród uczestników seminariów obecni byli pracownicy instytucji doradczej National Agricultural Advisory Service (NAAS), rolnicy, jak też osoby z placówek publicznych, aż po Ministerstwo Rolnictwa.

Partnerzy projektu informowali w ramach podróży seminaryjnej w pięciu placówkach prawie 200 osób o nowych możliwościach i rozdawali podręcznik. (zdjęcie: K+S KALI GmbH).

Na zakończenie dr Thomas Popp podsumował spotkanie słowami: „Pozytywny oddźwięk we wszystkich placówkach seminariów był wyraźnie odczuwalny. Oprócz bardzo ciekawych przemówień, wręczany podręcznik spotkał się z bardzo wartościową oceną. Wielu uczestników obiecało, że nowy system nawożenia zastosuje już podczas następnego nawożenia jesienią.”

Dalsze informacje

Produkty

Rodzaje upraw

Składniki odżywcze

Wróć do Nowości

Wybierz stronę internetową