Nawozy  ›   Nowości  ›  

2014-06-05

Intensywniejsze doradztwo na temat zastosowania siarczanu potasu w Indiach

Spółka K+S KALI GmbH prowadzi rozległą, międzynarodową sieć doradczo-dystrybucyjną. W Azji Południowej, rolniczą działalnośćią doradczą zajmuje się K+S Fertilizers (India) Pvt. Ltd. w Gurgaon, w pobliżu Delhi, Indie. Do jej głównych zadań należą między innymi działania marketingowe w odniesieniu do palety produktów spółki K+S – środki do nawożenia w Indiach, których dystrybucją zajmuje się Indian Potash Limited (IPL). Szczególną uwagę przywiązuje się tu do wspierania zastosowania siarczanu potasu (SOP), w przypadku wrażliwych na chlorek, wysokowartościowych plantacji (owoców i warzyw).Podejmowane działania obejmują sporządzenie broszur na temat produktów, ulotek, bannerów i plakatów w lokalnych językach, jak też wspieranie partnerów z zakresu dystrybucji IPL w przeprowadzaniu spotkań informacyjnych dla producentów. Poza tym K+S-Fertilizers (India) Pvt. Ltd. nawiązała i podtrzymuje ścisłe kontakty z uniwersytetami oraz innymi placówkami naukowymi, które zajmują się badaniami naukowymi na temat wykorzystania substancji odżywczych oraz nawozów. Oprócz tego spółka bierze też aktywnie udział w planowaniu oraz w przeprowadzaniu w praktyce rolniczych i społecznych projektów spółki K+S KALI GmbH, jak na przykład w projekcie „Unnat Krishi“.

 

W październiku 2013 r. spółka K+S Fertilizers (India) Pvt. Ltd. oraz jej partner Indian Potash Limited (IPL) wspólnie podjęli nowe działania w odniesieniu do wprowadzenia na rynek produktu SOP. Zorganizowali oni wiele spotkań dla rolników w różnych regionach w Indiach, aby poinformować użytkowników o sposobach długotrwałego gospodarowania składnikami odżywczymi oraz na temat zbalansowanego nawożenia. Na pierwszy plan wysunięto przedstawienie znaczenia składnika odżywczego jakim jest potas, jak też tematykę stosowania SOP szczególnie poprzez nawadnianie użyźniające, oraz w formie nawożenia dolistnego roślin.

 

W zależności od regionu, centrum uwagi skupiało się na przeróżnych rodzajach plantacji: mango, winogron, bananów, granatowca, jak też warzyw.

Po lewej: najpopularniejsza wielkość opakowania SOP to 50-cio kilogramowy worek. (zdjęcie: K+S Fertilizers (India))

 

Po prawej: SOP-Plakat, tutaj z seminarium dla hodowców owoców i warzyw w Periyapatana, Mysore district, Karnataka. (zdjęcie: K+S Fertilizers (India))

Mango w Indiach

Mango jest jednym z najbardziej znaczących owoców w Indiach, zwane w tym kraju też jako: „król owoców”. W ramach współpracy z SOPIB, w sierpniu 2013 r. została opublikowana broszura na temat „Mango w Indiach”. Broszura ta opiera się na wynikach badań z wieloletniego projektu naukowo-badawczego finansowanego przez spółkę K+S, którego głównym zagadnieniem było zastosowanie siarczanu potasu (SOP), projektu który przeprowadzony został przez renomowanego naukowca prof. dr N. Kumara na Tamil Nadu Agricultural University, w Coimbatore.

 

Broszura ta zawiera wyjaśnienia prof. dr N. Kumara odnośnie różnych aspektów uprawy mango w Indiach. Mango kultywowane jest w prawie wszystkich regionach Indii. Indie znajdują się na czołowej pozycji rynku światowego jeśli chodzi o powierzchnię upraw i produkcję tych owoców. Uprawy mango zajmują powierzchnię około 2,3 mln. ha, a roczna produkcja wynosi około 15,2 mln. ton, co odpowiada około 40 % produkcji ogólnoświatowej. Jednakże wydajność produkcyjna powierzchni uprawnej (6,6 t / ha) jest w porównaniu z innymi krajami jak Brazylia (16,4 t / ha), Indonezja (10,2 t / ha), Pakistan (11,0 t / ha), czy też Chiny (9,6 t / ha) raczej dość niska.

 

Zastosowanie SOP w uprawach mango wpłynęło wyraźnie na poprawę jakości i wydajności plonów w porównaniu do upraw po zastosowaniu chlorku potasu (MOP), oraz w porównaniu do ogólnie praktykowanego sposobu nawożenia. Po zastosowaniu SOP zaobserwowano szczególnie dużą poprawę czynników wpływających na jakość, takich jak kolor miąższu owoców, ich smak oraz trwałość. Broszura używana jest do celów informacyjnych dla doradców, pracowników marketingu firm produkujących nawozy, oraz wiodących sprzedawców i rolników.

Organizatorzy i specjaliści podczas spotkania informacyjnego dla producentów mango w Maharashtra (od lewej): S. K. Garg, Chief Manager, IPL; prof. dr Jóska Gerendás, dyrektor K+S Fertilizers (India); dr P.S. Gahlaut, Managing Director IPL; dr S. G. Bhave, dyrektor Extension Education, dr B.S. KKV, Dapoli, dr Surender Roperia, Business Development Manager K+S Fertilizers (India); dr Bhisham Pal, Agronom, IPL, Mr. Basvraj Mistoli, koordynator regionalny, ATMA Project, Kolhpur. (zdjęcie: K+S Fertilizers (India))

Październik 2013 r., seminarium dla producentów mango w Maharashtra

W oparciu o szczegółowe wytyczne wspomnianej powyżej broszury, K+S Fertilizers (India), bierze aktywny udział w doradztwie dla rolników odnośnie zwiększenia wydajności plonów oraz jakości ich produktów, dzięki odpowiedniemu gospodarowaniu uprawami oraz substancjami odżywczymi.

 

Jedno z większych spotkań informacyjnych dla producentów mango, zostało przeprowadzone w październiku 2013 r. przez Indian Potash Limited (IPL), największego na terytorium Indii importera potasu, jak też jednego z największych importerów potasu na świecie. Na to wydarzenie przybyło ponad 400 producentów z okolic Vengurla, w rejonie Konkan. Uroczystego otwarcia spotkania dokonał dr P.S. Gahlaut, kierownik IPL. Lokalni naukowcy skupiając się na najważniejszych zagadnieniach informowali rolników o SOP-ie, jako źródle potasu oraz o zbalansowanym stosowaniu środków do nawożenia w uprawie mango. Zachodnie regiony Maharashtra słyną z uprawy mango o nazwie „Alphonso". Ten gatunek sprzedawany jest zarówno na rynku lokalnym, jak też eksportowany jest za granicę. Producenci zawarli nie tylko umowy handlowe z eksporterami, ale również otworzyli nowe drogi sprzedaży produktów dla swoich spółdzielni.

 

Producentom mango dobrze znane jest znaczenie zastosowania SOP w uprawie mango. „Nieprzerwana dyspozycyjność produktu jest w tym regionie dużym wyzwaniem. W obliczu dużego potencjału jaki dla mango stanowi SOP, IPL opracowuje nową strategię, aby zapewnić nieprzerwaną dostępność produktu przez cały sezon, oraz to, aby producenci mogli zawsze dotrzymać terminów dostaw”, powiedział prof. dr Jóska Gerendás, dyrektor K+S Fertilizers (India)

Październik 2013 r., seminarium dla producentów winogron stołowych w Pimpalgaon Baswat

Główne założenie tego szczególnego gospodarowania substancjami odżywczymi u winorośli polega na tym, aby równolegle optymalizować żyzność gleby, wydajność plonów oraz ich jakość. Rośliny winorośli wymagają dobrego zaopatrzenia w substancje odżywcze podczas czasu wegetacji – przede wszystkim w okresach wyjątkowego zapotrzebowania i w sytuacjach stresowych.

 

Aby to zaprezentować, IPL zorganizowało spotkanie, w którym uczestniczyło ponad 700 producentów winogron stołowych w Pimpalgaon, Baswat, okrąg Nashik, Pandherpur i Nashik. Większość producentów winogron stołowych posiada duże doświadczenie i jest dobrze poinformowana o znaczeniu stosowania SOP (w formie standardowej oraz w formie rozpuszczalnej w wodzie) w połączeniu z różnymi innymi środkami do nawożenia. Producenci szukają wsparcia lokalnych specjalistów odnośnie różnych aspektów upraw (uniwersytety jak też postępowi rolnicy). Spółdzielnia zrzeszająca producentów winogron stołowych występuje więc w roli pośrednika przekazu informacji dla swoich członków. Prof. dr Jóska Gerendás: „ Podczas tego spotkania, swoimi doświadczeniami z zakresu nawożenia, podzielili się też uznani producenci winogron stołowych, którzy w regionie określani są mianem „guru-winogronowych“. To właśnie ci rolnicy stosują SOP-standard jak też rozpuszczalny w wodzie SOP, a my jesteśmy szczęśliwi, że otrzymujemy w tym regionie wsparcie ze strony tak doświadczonych i postępowych rolników”.

Grudzień 2013 r., seminarium dla producentów owoców i warzyw w Tamil-Nadu – Trichy i Theni

W Tamil Nadu, najbardziej wysuniętym na południe regionie Indii, dominują uprawy bananów, winogron stołowych oraz warzyw. Podczas spotkań informacyjnych w miejscowościach Trichy i Theni, udział w seminariach dla producentów wzięło każdorazowo ponad 900 rolników. Spotkania te zorganizowane zostały przez lokalne zespoły działu dystrybucji IPL. Naukowcy z miejscowego uniwersytetu TNAU zostali zaproszeni do wzięcia udziału w spotkaniu, aby przedstawić producentom ulepszone metody upraw ze zwróceniem szczególnej uwagi na zastosowanie SOP, jak też zbalansowanego sposobu korzystania ze środków do nawożenia.

Seminarium dla producentów owoców i warzyw w Trichy, Tamilnadu – Prof. dr Jóska Gerendás (po lewej) dziękuje jednemu z naukowców z TNAU, Coimbatore, za wzięcie udziału. (zdjęcie: K+S Fertilizers (India))

Luty 2014 r. Wizyta na polach w Karnataka

Wspólnie z panem Ramakrishna, kierownikiem działu zbytu IPL, dr Surender Roperia, K+S Fertilizers (Indie) Pvt. Ltd, odwiedził tereny uprawy owoców w Karnataka, Indie Południowe. „Producenci winogron stołowych oraz producenci granatowców są bardzo zainteresowani produkcją owoców o wyższej, lepszej jakości i chcą pogłębić swoją dotychczasową wiedzę na temat żywienia roślin i nawożenia. Rolnicy ci korzystają już teraz na swoich plantacjach owoców z produktu standard oraz z SOP rozpuszczalnego w wodzie”, powiedział dr Surender Roperia.

Od lewej: dr Surender Roperia, K+S Fertilizers India Pvt. Ltd., (zupełnie po lewej) i IPL kierownik działu sprzedaży Mr. Ramakrishna (3 od prawej) w rozmowie z rolnikami uprawiającymi winogrona stołowe w Bidiganahallee, Bangalore rural district, Karnataka. (zdjęcie: K+S Fertilizers (India))

 

Po prawej: Pan Ramakrishna, IPL lokalny kierownik działu sprzedaży, (2 od lewej) oraz dr Surender Roperia (4 od lewej) w Bangalore rural district, Karnataka. (zdjęcie: K+S Fertilizers (India))

Większość winorośli uprawiana jest z przeznaczeniem do bezpośredniego spożycia lub do przetworzenia na sok. Winogrona odmian stołowych zbierane są w dwóch różnych okresach żniw, także rolnicy mogą w ciągu jednego roku uprawiać dwie plantacje. Ze względu na bardziej opłacalne uprawy granatowców w porównaniu do innych plantacji, ich powierzchnia uprawna w tych regionach zdecydowanie wzrosła. W zwiedzanych rejonach, zainstalowane jest we wszystkich ogrodach uprawy owoców nawadnianie kroplowe. Również niektórzy rolnicy uprawiający ziemniaki stosują SOP, zamiast MOP jako źródło potasu, aby podnieść jakość produkowanych przez nich ziemniaków.

Po lewej: Mr. Ramakrishna, IPL kierownik działu sprzedaży, (2 od lewej), w rozmowie z producentami ziemniaków w Bangalore rural district, Karnataka, na temat nawożenia za pomocą SOP. (zdjęcie: K+S Fertilizers (India))

 

Po prawej: Trening dla producentów z udziałem ponad 250 uczestników, na temat znaczenia SOP w komercyjnych uprawach kurkumy i bananów, zorganizowane przez zespół działu zbytu IPL, w Periyapatana, Mysore district, Karnataka. (zdjęcie: K+S Fertilizers (India))

Więcej informacji na temat projektu“ Unnat Krishi“ w Indiach

Współpraca rozwojowa: K+S KALI GmbH angażuje się w projekcie rozwoju wsi w wiejskich regionach Indii

Wróć do Nowości

Wybierz stronę internetową