Nawozy  ›   Nowości  ›  

2013-11-18

Magnez – substancja odżywcza niezbędna w uprawach olejowca gwinejskiego

Magnez (Mg) jest podstawową substancją odżywczą ważną dla wzrostu i rozwoju rośliny. Często uprawy rolne wykazują negatywny bilans magnezu jeszcze zanim pojawią się oznaki niedoboru magnezu na liściach. Prowadzi to do mniej obfitych plonów i często gorszej jakości.

 

Jako centralny atom chlorofilu, magnez odgrywa ważną rolę w procesie fotosyntezy – również w przypadku olejowca gwinejskiego. Ponadto pozyskane w wyniku fotosyntezy węglowodany transportowane są dzięki udziałowi tego składnika z liści do korzeni rośliny oraz do oleistych owoców palmy. Węglowodany te potrzebne są w procesie powstawania owocu i wzrostu korzeni. Prowadząc do silnego rozrostu sieci korzenia, magnez ponadto ułatwia pobór wody i substancji odżywczych, a tym samym zwiększa wydajność nawożenia.

 

Odpowiednie zaopatrzenie olejowca gwinejskiego w magnez wpływa korzystnie zarówno na ilość owoców jak też ich jakość. W produkcji olejowca gwinejskiego aspekt ten nabiera coraz większego znaczenia.

 

„Jednym z ważniejszych parametrów jakości olejowca gwinejskiego jest zawartość oleju w przeliczeniu na owocostan, czyli oil to bunch ratio“ – objaśnił dr Bernd Ditschar ze spółki K+S KALI GmbH na pierwszym kongresie na temat olejowca gwinejskiego organizacji GREPALM (Gremial de Palmicultures de Guatemala) w październiku w La Antigua, Gwatemala. „Magnez zapewnia zaopatrzenie owocostanu w pełne energii węglowodany, a tym samym zwiększa plony oraz zawartość oleju.“ W swoim raporcie (2005) Tayeb donosi o 1- wzgl. 1,8-procentowym wzroście „oil to bunch ratio“ po nawożeniu w ilości 0,4 wzgl. 0,8 kg MgO na palmę i rok. Magnez podawany był jako Kieserit w ramach 6-letniego doświadczenia polowego w Malezji. Dalsze badania innych naukowców prowadziły do podobnego wyniku.

 

I właśnie dlatego zaopatrzenie olejowca gwinejskiego w magnez jest tak ważne w projekcie Best-Management-Practice (BMP) spółki K+S KALI GmbH. Celem tego projektu jest zoptymalizowanie upraw na bazie nowych wyników badań rolnych, trwałe zwiększenie zbiorów oleju na istniejących już plantacjach, oraz ograniczenie powstawania nowych terenów pod te uprawy.

Dzięki zastosowaniu projektu Best Management Practices już w pierwszych dwóch latach udało się znacznie zwiększyć zbiory z olejowca gwinejskiego.

Projekt BMP został pierwotnie stworzony przez IPNI (International Plant Nutrition Institute) i wdrożony przez spółkę K+S KALI GmbH na plantacjach w Kolumbii. Przy tym badaniom poddano wszystkie ważne etapy upraw, aż po technikę zbiorów. Częścią projektu BMP jest efektywne i zbalansowane nawożenie. „Głównym celem jest zmniejszenie do minimum strat substancji odżywczych poprzez ich celowe podawanie, a tym samym zapewnienie optymalnych warunków wzrostu olejowca gwinejskiego“ – podkreślił Ditschar na kongresie.

Wróć do Nowości

Wybierz stronę internetową