Prowadzenie badań i rozpowszechnianie wiedzy: instytut IAPN

Wzrost liczby ludności na świecie, zmieniające się nawyki żywieniowe i warunki klimatyczne stawiają badania rolnicze przed wielkimi wyzwaniami. Kwestie efektywnego wykorzystania terenów rolnych i łąk, wody i substancji odżywczych dla roślin nabierają w światowym rolnictwie coraz większego znaczenia. Jednym z centralnych zagadnień jest lepsze wykorzystanie ograniczonych zasobów takich jak woda i gleba przez zastosowanie inteligentnej gospodarki substancjami odżywczymi. Z tym tematem związane jest również podniesienie wydajności upraw i zapewnienie zbiorów oraz ich jakości. Tymi i innymi zagadnieniami zajmuje się Instytut Stosowanego Odżywiania Roślin Institute of Applied Plant Nutrition – IAPN, prowadzony wspólnie przez spółkę K+S KALI GmbH oraz Uniwersytet im. Jerzego Augusta w Getyndze.

Prof. dr Andreas Gransee, kierownik Działu Badań Stosowanych i Doradztwa Rolnego spółki K+S KALI GmbH oraz kierujący instytutem IAPN.

Ważny wkład do zapewnienia wyżywienia na świecie

„Dzięki instytutowi IAPN wzmacniamy badania zorientowane na zastosowanie w praktyce w dziedzinie żywienia roślin i nawożenia“ – prof. dr Andreas Gransee, kierownik Działu Badań Stosowanych i Doradztwa Rolnego spółki K+S KALI GmbH oraz kierujący instytutem IAPN objaśnia działalność swojego przedsiębiorstwa. W ten sposób producent nawozów potasowych i magnezowych w istotny sposób przyczynia się do znalezienia rozwiązań, przed którymi stoją badania w rolnictwie. Również w przyszłości rolnictwu musi się udać zapewnić wyżywienie ludności świata przy jednoczesnym efektywnym wykorzystaniu istniejących zasobów.

Prof. dr Klaus Dittert, kierownik naukowy instytutu IAPN.

Aktualny główny temat badań w instytucie IAPN

„W przyszłości należy bardziej zwrócić uwagę na czynniki ograniczające w żywieniu roślin, takie jak brak wody czy stres wynikający z upałów. To obecnie największe wyzwanie w naszej dyscyplinie“ – prof. dr Klaus Dittert opisuje aktualnie najważniejsze wymagania stawiane tej dziedzinie badań. W maju 2011 r. przejął on kierownictwo naukowe w instytucie IAPN. „Ważny zakres badań instytutu dotyczy kwestii, w jaki sposób zastosowanie optymalnego zaopatrzenia roślin w substancje odżywcze pozwoli podnieść efektywność zużycia wody przez rośliny uprawne.“ Nad odpowiedzią na to pytanie w instytucie IAPN pracuje już nie tylko prof. Dittert, lecz również młodszy profesor dr Mehmet Senbayram oraz kilku doktorantów.

Instytut rozrasta się i nabiera profilu

Partnerstwo ukierunkowane na konstruktywny dialog pomiędzy pracą badawczą i zastosowaniami praktycznymi

Spółka K+S KALI GmbH posiada już szeroką wiedzę na temat żywienia roślin i współpracuje w obszernej sieci kooperacyjno-badawczej z wieloma zagranicznymi partnerami. Poprzez stworzony wraz z Uniwersytetem w Getyndze w listopadzie 2010 r. instytut IAPN związane zostały istniejące zasoby i pojedyncze projekty. Instytut IAPN stanowi łącznik pomiędzy gospodarką i badaniami uniwersyteckimi. W dialogu pomiędzy pracą badawczą i praktyczną identyfikowane są nowe zagadnienia mające znaczenie dla zastosowań praktycznych oraz tematy ważne dla przyszłości, podejmowane później w pracach badawczych.

Instytut IAPN stanowi łącze pomiędzy dziedziną badań i zastosowań praktycznych (z lewej).
Partnerstwo prywatno-publiczne spółki K+S KALI GmbH z Uniwersytetem im. Jerzego Augusta w Getyndze (z prawej).

 

Instytut IAPN stanowi tzw. partnerstwo prywatno-publiczne pomiędzy Uniwersytetem im. Jerzego Augusta w Getyndze oraz spółką K+S KALI GmbH. Instytut ten od strony organizacyjnej i pomieszczeń związany jest z Departamentem ds. Nauk o Roślinach Uprawnych przy Uniwersytecie w Getyndze. Działa on w zakresie międzynarodowym według niemieckich standardów naukowych.

Wyzwanie: transfer wiedzy

Jednym z centralnych zadań instytutu IAPN jest rozpowszechnianie nowych, ale również już znanych zasobów wiedzy na temat żywienia roślin. Do najważniejszych grup docelowych należą osoby, które później same zostaną multiplikatorami, czyli studenci Uniwersytetu w Getyndze oraz współpracujący z tą placówką naukowcy. Intensywna wymiana wiedzy pomiędzy instytutem IAPN i spółką K+S KALI GmbH podnosi kompetencje rolne naszego przedsiębiorstwa, które na całym świecie prowadzi doradztwo w zakresie praktycznych zastosowań w rolnictwie. Przeprowadzone po raz pierwszy w 2012 r. międzynarodowe Sympozjum o Magnezie pozwoliło instytutowi IAPN położyć kamień węgielny pod interdyscyplinarną wymianę wiedzy przez wiodących naukowców z zakresu magnezu. W listopadzie 2014 r. wymiana ta będzie kontynuowana i zostanie zintensyfikowana na 2 Międzynarodowym Sympozjum o Magnezie, które odbędzie się w Brazylii.

Do strony instytutu IAPN (Institute of Applied Plant Nutrition)

Prace badawcze i doradztwo rolnicze

Wybierz stronę internetową