Nawozy  ›   Informacje fachowe  ›  

ESTA® Kieserit i EPSO Top®:
Naturalne i w pełni rozpuszczalne siarczany magnezu

Firma K+S KALI GmbH koncentruje się na wydobyciu, produkcji i wprowadzaniu do obrotu naturalnych nawozów mineralnych. Ze względu na unikatowy skład złóż surowców, K+S KALI GmbH oferuje obok podstawowych nawozów potasowych, również nawozy na bazie magnezu i siarki, powszechnie stosowane w rolnictwie.

 

Od wydobycia do plonowania

Naturalne pochodzenie i wysoką jakość nawozów zapewnia zaawansowany łańcuch procesów od wydobycia przez produkcję i sprzedaż do klienta ostatecznego – rolnika.

 

 

Powiększ grafikę

 

 

Wydobycie – naturalne źródło & unikatowy skład

W stu procentach naturalny surowiec jakim jest Kieserit, wydobywany jest na głębokości około 700 metrów. Pochodzi on ze złóż, które powstały ponad 250 milionów lat temu. Wydobywane pod ziemią surowce, które znajdują się tylko na terenie Niemiec, transportowane są za pomocą systemu kubełkowego bezpośrednio do fabryki.

Do góry

 

 

Przetwarzanie – przyjazna środowisku produkcja bez obróbki chemicznej

Najpierw zawierający siarczan magnezu naturalny minerał Kieserit, zostaje w procesie ESTA® – przyjaznym dla środowiska, oddzielany od innych minerałów otrzymanych z surowej soli. W efekcie tego procesu uzyskujemy produkt ESTA® Kieserit, który można stosować jako nawóz pylisty lub przeznaczyć do dalszej obróbki, jaką jest granulacja – niezbędny proces dla potrzeb nowoczesnego rolnictwa.

 

EPSO Top® powstaje również z naturalnego minerału jakim jest Kieserit. W tym celu rozpuszcza się ESTA® Kieserit w naturalnej wodzie pitnej. EPSO Top® wytwarzany jest przez krystalizację naturalnego, nasyconego roztworu siarczanu magnezu bez dodatków chemicznych czy też kwasów. Tylko oryginalny EPSO Top® wytwarzany jest w ten sposób, a więc jest to w stu procentach naturalna sól gorzka.

Do góry

 

 

K+S KALI GmbH – Produkty ESTA® Kieserit i EPSO Top®

W dzisiejszym rolnictwie ESTA® Kieserit i EPSO Top® to najwyższej jakości nawozy w nowoczesnym odżywianiu magnezem i siarką. Ze względu na ściśle określone standardy chemiczne i fizyczne, takie jak gwarantowana granulacja, całkowita rozpuszczalność w wodzie magnezu i siarki oraz brak metali ciężkich, produkty te są integralną częścią dobrej praktyki rolniczej. Dzięki tym zaletom ESTA® Kieserit i EPSO są przede wszystkim stosowane jako dobrej jakości nawozy doglebowe i dolistne, tym samym są również najczęściej stosowanymi surowcami do produkcji granulowanych nawozów NPK lub płynnych formulacji rozpuszczalnych w wodzie.

 

ESTA® Kieserit i EPSO Top®: oryginalne – naturalne i w pełni rozpuszczalne.

Do góry

 

 

Logistyka – zaawansowane rozwiązania logistyczne

K+S KALI GmbH jest jednym z największych producentów w Europie, zajmującym się dostawą ładunków masowych przy wykorzystaniu różnych opcji transportu. W Polsce firma posiada własny magazyn buforowy zlokalizowany w Luboniu k. Poznania. Jest on zasilany regularnie za pomocą dostaw całopociągowych. Stanowi to gwarancję ciągłości zaopatrzenia polskiego rynku oraz szybkiej realizacji zamówień produktów, takich jak ESTA® Kieserit i EPSO Top®.

Do góry

 

 

Dystrybucja – z handlu bezpośrednio do rolnika

Struktury logistyczne firmy K+S KALI GmbH zapewniają bezpośredni związek między produkcją i różnymi szczeblami handlu. Partnerami firmy K+S KALI GmbH w zakresie sprzedaży nawozów do odbiorców ostatecznych – rolników, są dystrybutorzy nawozowi. Te trwałe i dobre relacje z dystrybucją stanowią gwarancję dostępności nawozów w niezmiennej jakości dla klientów, jakimi są gospodarstwa rolnicze.

Do góry

 

 

Badania i rozwój, doradztwo – od ponad 100 lat dla rolnictwa

Różnorodne badania prowadzone w podstawowych uprawach polowych na świecie, jak również współpraca z uczelniami i instytutami badawczymi uznanymi na arenie międzynarodowej, były i są podstawą naszych działań badawczych. W chwili obecnej prowadzimy na całym świecie wspólnie z naszymi partnerami ponad 130 doświadczeń polowych, z których wyniki przekazujemy rolnikom, również przez naszych doradców nawozowych.

Do góry

 

 

Wyniki – wysoki plon i dobra jakość

Obok wyboru wysokiej jakości nawozu np. ESTA® Kieserit lub EPSO Top®, czynnikiem decydującym o plonowaniu oraz jakości plonów a tym samym o ekonomicznym sukcesie rolnika, jest optymalne zastosowanie nawozów. ESTA® Kieserit i EPSO Top® gwarantują niezawodne zaopatrzenie upraw rolniczych w istotne składniki pokarmowe, takie jak magnez i siarka. Dzięki bardzo dobrej rozpuszczalności, składniki te są szybko dostępne dla roślin i tym samym zostają natychmiast wykorzystane do tworzenia wysokiego plonu dobrej jakości.

Do góry

 

 

Zarządzanie jakością

Jeszcze pod ziemią prowadzona jest analiza zawartości Kizerytu w soli surowej z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury pomiarowej. Dzięki temu pewne jest, że do produkcji trafi wyłącznie odpowiedniej jakości surowiec, który zapewni niezmienną zawartość magnezu w oferowanych nawozach.

 

Stałemu monitorowaniu podlegają również procesy w łańcuchu logistycznym K+S KALI GmbH. Podczas każdego załadunku, w miejscu produkcji w Niemczech, również w każdym z naszych magazynów, pobierana jest próbka towaru. Monitorowane są wszystkie środki transportu. Ta stała kontrola pozwala zmniejszyć ryzyko zanieczyszczeń produktów do minimum.

Do góry

 

 

 

 

 

Zwiększenie efektywności wykorzystania wody przez rośliny. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.

 

 

 

Tutaj możesz otrzymać dodatkowe informacje.

 

Wybierz stronę internetową